Publiceren van het boek van Dr. Tonnie van der Zouwen, ‘Co-creatie in werkbijeenkomsten. Het onzichtbare zichtbaar maken.’

door Jill Schouten

  •  6.717,00

    Inzamelingsdoel
  •  903,00

    gedoneerd bedrag
  • Doorlopende campagne

    -
Raised Percent :
13.44%
Minimum amount is € Maximum amount is €

Jill Schouten

7 Campagnes | 0 -

See full bio.

Publiceren van het boek van Dr. Tonnie van der Zouwen, ‘Co-creatie in werkbijeenkomsten. Het onzichtbare zichtbaar maken.’

We hebben in onze samenleving te maken met veel complexe vraagstukken, zoals het ontwikkelen van een meer wendbare organisatie, het creëren van eigenaarschap voor voortdurende innovatie, het verbeteren van het welzijn in een gemeenschap, transities in het sociaal of economisch domein. Daar zijn veel mensen bij betrokken. Die vraagstukken kun je niet met een top-down of gepland veranderproces aanpakken omdat er niemand is die precies weet wat wijsheid is, en er is geen groep experts die het kunnen oplossen. Participatie en co-creatie wordt veel gepredikt, maar ik merk dat men vaak niet goed weet hoe je belanghebbenden echt kunt uitnodigen op hun belang en hoe je dat proberenderwijs uitzoeken vormgeeft. Mijn stelling is dat samen uitzoeken hoe het beter kan voor een belangrijk deel gebeurt in werkbijeenkomsten met het hele systeem van belanghebbenden.

Dit boek biedt een set basisprincipes die ervoor zorgen dat co-creatie in werkbijeenkomsten productief is. In deel 2 van het boek krijgt de lezer 11 heel praktische methoden aangereikt om co-creatie in werkbijeenkomst vorm te geven. Alle deelnemers zijn daarbij medeverantwoordelijk voor de resultaten en de rapportage wordt voor een groot deel in real time tijdens de bijeenkomst gemaakt. Belangrijk is dat de werkbijeenkomst wordt geplaatst in de context van het grotere veranderproces. Ook het ontwerp van dat veranderproces en de bijeenkomst doe je samen met belanghebbenden in een ontwerpteam (ook wel planningsgroep of begeleidingsgroep genoemd). Het boek bevat een stap voor stap methode over hoe je met een ontwerpteam kunt werken.

Met andere woordenGrote overzichten maken het onzichtbare zichtbaar. Doordat je niet alleen praat over een vraagstuk maar samen iets maakt krijg je rijkere oogst, meer betrokkenheid en eigenaarschap. Belangrijk is dat je mensen als mens ziet en niet als rol of functie. Je probeert zoveel mogelijk kwaliteiten van mens zijn uit te nodigen, zodat iedereen die je nodig hebt voor succes ook mee kan doen. Ook kinderen, laag-geletterden, mensen met taalproblemen of mensen die zich niet durven uit te spreken.

Doneren met tegenprestatie

 20,00

De winkelprijs van het boek. Het boek wordt speciaal voor jou gereserveerd en verstuurd zodra de 1ste druk binnen is.

6 Donateurs

 30,00

Je ontvangt een persoonlijke boodschap plus het boek

2 Donateurs

 80,00

Je ontvangt 5 boeken voor de prijs van 4.

0 Donateurs

 99,00

Een eregast op de boekpresentatie, waarvoor diegene de uitnodiging op een mooie kaart thuisgestuurd krijgt. Ook ontvang hij/zij een gesigneerd exemplaar, voorzien van een exclusieve tekst en unieke boekenlegger

2 Donateurs

 125,00

Het houden van een online introductie over co-creatie met vragenuurtje, voor een onbeperkt aantal deelnemers (totaal 1,5 uur)

0 Donateurs

 150,00

Een eerste gratis consult van 1 uur over de aanpak van een co-creatief traject

0 Donateurs

 175,00

Een webinar van 1 uur voor hun organisatie met een onbeperkt aantal deelnemers

0 Donateurs

 200,00

Een column over co-creatie of over actieonderzoek op jouw website

0 Donateurs

 400,00

Offline introductie workshop van 2,5 uur bij een organisatie

1 Donateurs

Biografie

Geboren in 1956 in Utrecht als jongste van vijf kinderen in een middenstandsgezin van Hervormde signatuur. In 1973 gestart met de studie biologie, eerst aan de RUU, later aan de RUL. Kandidaats ecologie en doctoraal ecologie, milieukunde en onderwijsbevoegdheid. Tijdens deze periode oog voor details ontwikkeld, want een biologiestudie is één grote oefening in waarnemen.

In 1980 afgestudeerd en vervolgens gewijd aan het begeleiden van leerprocessen en ontwikkelen van leerplannen in diverse onderwijsinstellingen. In die tijd veel geleerd over omgaan met mensen en het zorgvuldig organiseren en regisseren van lessen. Tussen 1985 en 1988 moeder geworden van drie kinderen.

In 1990 adviseur geworden. Eerst bij regionaal Raadgevend Ingenieursbureau DvL en daarna bij SPM en Deloitte.

Juni 2000 gestart met de opleiding tot Master of Changemanagement bij Sioo.

Sinds 1 januari 2003 werk ik als zelfstandig adviseur. Ik begeleid organisaties en netwerken van professionals bij veranderprocessen, om aanwezige capaciteiten beter tot hun recht te laten komen. Dat doe ik in de rol van adviseur, facilitator, coach, trainer, of onderzoeker. Thema’s daarin zijn: nieuwe verbindingen creëren door mensen en ideeën bij elkaar te brengen, participatieve verandermethoden gebruiken en deze methoden meer bekendheid geven. Dat laatste doe ik via praktijktraining zoals de training Actieonderzoek doen en begeleiden, de facilitatortraining Large Scale Interventions, workshops op conferenties en het vormgeven van informatieve websites en andere publicaties. Zie ook www.learninghistories.net www.largescaleinterventions.com

Op 1 augustus 2014 werd ik lector Sustainable Working & Organising aan Avans Hogeschool. Het initiëren en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, samen met een onderzoeksgroep, waren mijn belangrijkste taken. Een mooie nieuwe uitdaging, voor drie dagen per week. Op 1 juli 2022 heb ik afscheid genomen.

Ik heb diverse publicaties geschreven, waaronder 3 boeken:

Apenkooien met cocreatie. Inzichten en voorbeelden uit acht jaar lectoraat. Bundel met 10 artikelen, geschreven samen met negen kenniskringleden. Avans Hogeschool – 2022

Actieonderzoek doen. Een routewijzer voor studenten en professionals – 2018, 2e editie 2022

Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions.
Towards sustainable organisational change with the whole system. Proefschrift en boek over zesjarig onderzoek naar de succesfactoren voor duurzame verandering met de participatieve aanpak voor organisatieverandering Large Scale Interventions. Eburon Academic. Publishers – 2011

 

Doneren met tegenprestatie

 20,00

De winkelprijs van het boek. Het boek wordt speciaal voor jou gereserveerd en verstuurd zodra de 1ste druk binnen is.

6 Donateurs

 30,00

Je ontvangt een persoonlijke boodschap plus het boek

2 Donateurs

 80,00

Je ontvangt 5 boeken voor de prijs van 4.

0 Donateurs

 99,00

Een eregast op de boekpresentatie, waarvoor diegene de uitnodiging op een mooie kaart thuisgestuurd krijgt. Ook ontvang hij/zij een gesigneerd exemplaar, voorzien van een exclusieve tekst en unieke boekenlegger

2 Donateurs

 125,00

Het houden van een online introductie over co-creatie met vragenuurtje, voor een onbeperkt aantal deelnemers (totaal 1,5 uur)

0 Donateurs

 150,00

Een eerste gratis consult van 1 uur over de aanpak van een co-creatief traject

0 Donateurs

 175,00

Een webinar van 1 uur voor hun organisatie met een onbeperkt aantal deelnemers

0 Donateurs

 200,00

Een column over co-creatie of over actieonderzoek op jouw website

0 Donateurs

 400,00

Offline introductie workshop van 2,5 uur bij een organisatie

1 Donateurs

Synopsis

Dit boek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij complexe vraagstukken. Consultants, facilitators, (aankomend) professionals, onderzoekers, leidinggevenden. Bij complexe vraagstukken, zoals het ontwikkelen van een meer wendbare organisatie, het creëren van eigenaarschap voor voortdurende innovatie, het verbeteren van het welzijn in een gemeenschap, transities in ons energie of voedselsysteem, zijn veel mensen en partijen betrokken. Je hebt elkaar nodig voor succes en dat vraagt samenwerking over de grenzen heen van disciplines, afdelingen en organisaties. Die vraagstukken kun je niet met een top-down of gepland veranderproces aanpakken omdat er niemand is die precies weet wat wijsheid is, en er is geen groep experts die het kunnen oplossen. Belanghebbenden kunnen dat alleen proberenderwijs samen uitzoeken. Dat samen uitzoeken gebeurt voor een belangrijk deel in co-creatieve werkbijeenkomsten.

Dit boek gaat over hoe je die co-creatie in werkbijeenkomsten handen en voeten kunt geven. Het eerste deel van het boek biedt een set basisprincipes die ervoor zorgen dat co-creatie in werkbijeenkomsten productief is. Als je daarbij ook nieuwe kennis wilt ontwikkelen en delen met een groter publiek dan is het een vorm van actieonderzoek. Daarbij nodig je ook de doelgroepen waar je het voor doet uit, zoals de burgers, cliënten, patiënten, studenten. Het heet co-creatie omdat er niet alleen gepraat wordt, maar ook samen iets gemaakt. Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt door samen puzzelstukjes van het vraagstuk in kaart te brengen met behulp van grote overzichten. Doordat je niet alleen praat over een vraagstuk maar samen iets maakt krijg je een rijkere oogst, meer betrokkenheid en eigenaarschap. Alle deelnemers zijn daarbij medeverantwoordelijk voor de resultaten en de rapportage wordt voor een groot deel in real time tijdens de bijeenkomst gemaakt.

Co-creatie moet inclusief zijn, iedereen moet mee kunnen doen. Daarvoor is het belangrijk dat je belanghebbenden als mens ziet en niet als rol of functie. Je probeert zoveel mogelijk kwaliteiten van mens zijn uit te nodigen, zodat iedereen die nodig is voor succes ook mee kan doen. Ook kinderen, laag-geletterden, mensen met taalproblemen of mensen die zich niet durven uit te spreken. De werkbijeenkomst wordt ontworpen in de context van het grotere veranderproces, samen met een ontwerpteam (ook wel planningsgroep of begeleidingsgroep genoemd). Het ontwerpteam bestaat uit een vertegenwoordiging van de belanghebbenden. Deel 1 biedt een stap voor stap methode over hoe je met een ontwerpteam kunt werken.

In het tweede deel van het boek krijgt de lezer elf heel praktische methoden aangereikt voor co-creatie van die grote overzichten. Elke methode wordt geïllustreerd met voorbeelden en foto’s. Co-creatie van de grote overzichten doet veel meer dan alleen resultaten bundelen en zichtbaar maken. Mensen veranderen hun focus van samen vergaderen en discussiëren naar samen iets creëren, van praten over samenwerking naar beginnen met samenwerken.

Doneren met tegenprestatie

 20,00

De winkelprijs van het boek. Het boek wordt speciaal voor jou gereserveerd en verstuurd zodra de 1ste druk binnen is.

6 Donateurs

 30,00

Je ontvangt een persoonlijke boodschap plus het boek

2 Donateurs

 80,00

Je ontvangt 5 boeken voor de prijs van 4.

0 Donateurs

 99,00

Een eregast op de boekpresentatie, waarvoor diegene de uitnodiging op een mooie kaart thuisgestuurd krijgt. Ook ontvang hij/zij een gesigneerd exemplaar, voorzien van een exclusieve tekst en unieke boekenlegger

2 Donateurs

 125,00

Het houden van een online introductie over co-creatie met vragenuurtje, voor een onbeperkt aantal deelnemers (totaal 1,5 uur)

0 Donateurs

 150,00

Een eerste gratis consult van 1 uur over de aanpak van een co-creatief traject

0 Donateurs

 175,00

Een webinar van 1 uur voor hun organisatie met een onbeperkt aantal deelnemers

0 Donateurs

 200,00

Een column over co-creatie of over actieonderzoek op jouw website

0 Donateurs

 400,00

Offline introductie workshop van 2,5 uur bij een organisatie

1 Donateurs

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Wees de eerste om “Publiceren van het boek van Dr. Tonnie van der Zouwen, ‘Co-creatie in werkbijeenkomsten. Het onzichtbare zichtbaar maken.’” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.