9 – Tipgever  

  1. De Tipgever is, indien een natuurlijke persoon, tenminste 16 jaar oud.
  2. Om een tip te kunnen doen, doorloopt de tipgever het registratieproces op de wijze zoals beschreven op de Website. 
  3. De Tipgever staat er jegens Boekfunding voor in dat de door hem/haar verstrekte informatie bij het registreren correct, naar waarheid en compleet is. 
  4. Het is niet toegestaan om een tipgeversaccount aan te maken op valse naam/de naam van iemand anders. 
  5. Tipgever houdt de persoonlijke inloggegevens geheim teneinde misbruik door derden te voorkomen. 
  6. Tipgever kan reacties/content plaatsen op de Projectpagina.
  7. Tipgever is samen met Boekfunding verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het Project.
  8. Nadat de Projectpagina door Boekfunding is aangemaakt, informeert Tipgever zijn/haar netwerk om zoveel mogelijk bekendheid te genereren voor het Project.
  9. Nadat de Campagne is geslaagd en het Boek is verschenen, betaalt de uitgever die het boek publiceert, aan Tipgever 3 jaar lang een royalty die kan oplopen tot 2% van de netto door de uitgever vastgestelde resp. ontvangen verkoopprijs vanaf het moment dat 2000 exemplaren zijn verkocht. Het bedrag wordt jaarlijks in april uitbetaald aan de hand van de verkoopaantallen in het voorafgaande kalenderjaar.