Boekfunding.nl specialiseert zich in crowdfunding voor onder meer de publicatie van boeken en daarmee verwante zaken. We gebruiken persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder lees je hoe we dat doen:

 1. Waar is het voor? Boekfunding verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, zoals met donateurs, auteurs, sponsors en kopers van producten; voor het voeren van een daarvoor relevante administratie; voor het aanbieden van diensten, zoals het sturen van nieuwsbrieven; voor het contact onderhouden met onze donateurs en andere belanghebbenden en voor het doen van onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
  Boekfunding gebruikt verder persoonsgegevens voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bij het bewaren van facturen; voor onze bedrijfsvoering en voor samenwerking met andere partijen zoals postbezorgers.
  Boekfunding registreert je instellingen en voorkeuren bij het gebruik van de website (via cookies, zie hieronder en zie ook onze cookieverklaring).
  Boekfunding verwerkt ook persoonsgegevens via de website en daarmee samenhangende diensten als chat en email. Dat gebeurt op basis van toestemming of vanwege een gerechtvaardigd belang (het is praktisch en noodzakelijk bij het contact met bezoekers van de site).
  Behalve bij de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt Boekfunding geen persoonsgegevens zonder je uitdrukkelijke toestemming.
 2. Om welke gegevens gaat het?
  Het gaat om persoonsgegevens als naam, adres, postcode, woonplaats (om iets te kunnen toesturen); bankrekeningnummer (om eventueel een donatie te kunnen terugstorten wanneer het streefbedrag niet wordt gehaald of om betalingen te kunnen doen aan auteurs of andere belanghebbenden); telefoonnummer (om je te kunnen terugbellen of voor praktische andere zaken); e-mailadres (voor informatie of ander relevant contact).
 3. Hoe zit het met nieuwsbrieven?
  Om je digitale nieuwsbrieven en andere relevante informatie te kunnen sturen hebben we je e-mailadres nodig. Dat adres voegen we na jouw uitdrukkelijke toestemming toe aan de lijst abonnees en je kunt je via een linkje in elk bericht eenvoudig afmelden van de lijst.
 4. En wat gebeurt er met de gegevens van je eigen account?
  Het is op onze site mogelijk een account aan te maken. Je vult er je naam, adresgegevens -en e-mailadres in en toekomstige inloggegevens zoals een wachtwoord.
  Met een account hoef je bij een volgend bezoek alleen in te loggen en niet opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kan worden gezien of je gebruik maakt van bepaalde diensten van Boekfunding. Als gegevens binnen het account worden gebruikt voor onderzoek en analyse ter verbetering van onze dienstverlening, is de grondslag een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. We kunnen je inloggegevens aanvullen met informatie die we van je hebben zoals het ontvangen van een nieuwsbrief. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om speciale aanbiedingen te kunnen doen.
 5. Het bewaren en delen van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en dan nodig is niet langer bewaard om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Tenzij in gevallen die in deze verklaring worden genoemd en tenzij bij wettelijke verplichting, worden je gegevens niet aan anderen of andere partijen verstrekt. Mocht je er zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, dan kan dat echter wel.
 6. Hoe kun je je gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen?
  Daarvoor stuur je een verzoek aan contact@boekfunding.nl. We laten je dan weten welke gegevens we van je hebben. We zullen je gegevens verwijderen, tenzij wij door wettelijke regels verplicht zijn je gegevens voor een bepaalde periode te bewaren (zoals bij betaal- of factuurgegevens). Mochten we zekerheid willen over de vraag of jij het zelf bent die het verzoek indient, dan kunnen we vragen om een kopie van een legitimatiebewijs. Maak op de kopie voor de veiligheid BSN, document identificatienummer en mrz code (die rij zwarte letters en cijfers onderin) onleesbaar. Je hebt ook het recht om over het gebruik van je gegevens bij de autoriteit persoonsgegevens (AP) een klacht in te dienen.
 7. Technische beveiliging
  We zorgen er met passende technische en organisatorische maatregelen voor dat anderen niet bij je gegevens kunnen. Wanneer je ons via internet gegevens doorgeeft, gebeurt dat via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.
 8. Gegevens via clicks
  Op onze website worden algemene gegevens bijgehouden om het bezoeken van de website zo prettig en doelmatig mogelijk te maken. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.
 9. Gebruik van cookies
  Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en dat door je browser op je computer of op een ander apparaat van je wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo kunnen we ook voor jou persoonlijk je bezoek aan de site makkelijker maken.
 10. Cookies accepteren
  Onze website functioneert het beste als je bepaalde cookies accepteert. Je kunt in de cookiemelding die die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt, eenvoudig aangeven welke soort cookies je wel of niet accepteert.
 11. Cookies verwijderen of uitschakelen
  Je kunt cookies niet alleen verwijderen maar ook uitschakelen, dit kun je doen tijdens je eerste bezoek aan de website, door te klikken op ‘Nee, liever niet’ in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via je browser de cookies uit te schakelen. In de ‘help’ functie van je browser kun je lezen hoe dat werkt.
 12. Analytische cookies
  Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op je wensen. We gebruiken Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het verkeer op de site. Google Analytics gebruikt zelf ook cookies om bezoekgegevens bij te houden.
 13. Tracking cookies
  Tracking cookies verzamelen informatie over hoe mensen op de site navigeren. Dat helpt ons om de site zo doelmatig mogelijk in te richten.
 14. Sociale media cookies
  We vinden het geweldig als je inhoud van onze site deelt op sociale media. Daar staan buttons voor op de site. Lees de privacyverklaringen van organisaties zoals Facebook, Instagram, LinkeIn, Twitter, Pinterest en Google om na te gaan hoe deze met privacy omgaan. Via de cookies van sociale media kunnen wij nagaan hoe effectief sommige mededelingen of uitingen op de site zijn. We kunnen er geen individuele persoonsgegevens uit afleiden. Als er op onze site youtube filmpjes staan, plaatst Google normaal gesproken een stuk of vijf cookies om bij te houden welke filmpjes je al bekeken hebt, zodat ze gerichter kunnen adverteren.
 15. Linkjes
  Op de site staan links naar externe websites. Mocht je daarop klikken, dan kan het zijn dat de sites waar je naartoe gaat cookies gebruiken. Wil je daar meer van weten, ga dan naar de betreffende privacy- of cookieverklaringen.
 16. Vragen
  Heb je nog specifieke vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via info@boekfunding.nl.

Gegevens over ons
Boekfunding BV
Ockhuizerweg 16B
3455 RW Haarzuilens
contact@boekfunding.nl
Tel: 030 677 08 59
KVK 80140718

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 01 oktober 2020

Mogelijk zijn er van tijd tot tijd aanpassingen nodig in deze verklaring op grond van nieuwe regels of op grond van nieuwe inzichten voor betere formuleringen. De gewijzigde privacyverklaring zullen wij altijd meteen op onze site zetten. Mochten er ingrijpende wijzigingen zijn, dan zullen we daarvan op de site melding maken. Boekfunding raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.