Boekfunding

Feest! Boekfunding haar eerste project is van start. 

Het platform is gestart met haar eerste project: het managementboek The Motive van best-seller auteur Patrick Lencioni. In december en januari komen er twee of drie nieuwe Boekfunding projecten bij.

Een korte intro over The Motive: 
De boodschap van Patrick Lencioni is, dat het motief van waaruit je leidt, allesbepalend is voor het vormgeven van jouw leiderschapsstijl. In deze snel veranderende wereld is er ander soort leiderschap nodig. De nieuwe leider opereert niet meer vanuit een coördinerende en bepalende rol, maar veel meer vanuit de rol van dienend, coachend, verbindend en gedeeld leiderschap. Dit vraagt om een nieuwe manier van doen en zijn.

Lencioni laat middels deze novelle zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe je ze achter je kunt laten. Vervolgens werkt hij het onderliggende model uit. Een boek met een krachtige boodschap voor iedereen die een leiderschapsrol vervult of een kans krijgt leider te worden. 

Quinter
Het bedrijf Quinter heeft aan Boekfunding gevraagd een crowfunding op te starten voor het Boek The Motive. Quinter is er voor organisaties die een bewuste keuze hebben gemaakt betekenisvol te worden en daar ondersteuning bij kunnen gebruiken. De basis waaruit Quinter vertrekt zijn vier leidende dimensies: purpose, leiderschap, cultuur en duurzaamheid. De boodschap van dit boek past uitstekend binnen het leiderschapsprogramma van Quinter.