Hoe zal Artificial Intelligence (AI) het schrijven van boeken beïnvloeden in de toekomst?

Met de komst van chatGPT, een chatbot die wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie is er een wereld open gegaan voor miljoenen gebruikers. Met deze chatbot kan je dialogen voeren, artikelen schrijven, sneller antwoord vinden op allerlei vragen, vertalingen maken, liedjes maken en nog veel meer. De mogelijkheden zijn eindeloos. In razendtempo wordt het hele internet afgezocht door de chatbot, op zoek naar het antwoord, dat dan ook in enkele seconden op je beeldscherm verschijnt.

Hoe ziet de toekomst van het schrijven van boeken eruit als AI steeds meer van invloed is op ons dagelijks leven? Is de auteur die maandenlang achter zijn laptop zit om zich vast te bijten in een nieuw manuscript straks voorgoed verleden tijd?

Sneller schrijven

Voor auteurs betekent het dat boeken in de toekomst sneller geschreven kunnen worden. Een van de grootste veranderingen is dat auteurs efficiënter kunnen werken dankzij hulpmiddelen zoals AI-gestuurde redactie en schrijfhulpen. Dit kan betekenen dat auteurs sneller boeken kunnen afronden en publiceren, wat kan leiden tot een grotere productiviteit en een groter aantal boeken op de markt.

Slimme boeken

Volgens chatGPT, die ik voor het schrijven van dit artikel ook heb gevraagd om mee te ‘denken’, is een andere grote verandering de opkomst van ‘slimme boeken’. Deze boeken gebruiken geavanceerde technologieën zoals natural language processing (NLP) en machine learning (ML) om de inhoud van een boek te analyseren en te personaliseren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het boek aanpast aan de leesvaardigheid en het niveau van de lezer, of dat het boek aanbevelingen doet voor vergelijkbare boeken op basis van het leesgedrag van de lezer.

Spraakassistent

Ook zullen we waarschijnlijk steeds meer zien dat boeken worden gekoppeld aan andere technologieën, zoals spraakassistenten en virtual reality (VR). Bijvoorbeeld, een boek dat is gekoppeld aan een spraakassistenten, kan worden voorgelezen in plaats van dat de lezer het zelf moet lezen. En een boek gekoppeld aan VR zou de lezer in staat stellen om zich te verplaatsen in de wereld van het boek en interactie hebben met de personages en locaties.

AI zal ook worden gebruikt om boeken te vertalen in vele talen, zo zullen boeken toegankelijker worden voor een groot publiek.

 

Minder personeel nodig

Wat we ook zien is dat er taken overgenomen worden die eerder door medewerkers gedaan werden. Zo is bibliotheekorganisatie NBD Biblion, de voormalige Nederlandse Bibliotheekdienst, in maart 2022 overgestapt op AI recensenten. De 700 recensenten die ze hadden werden zonder pardon ingeruild door kunstmatige intelligentie. Dat leidde tot verontwaardiging en onbegrip van deze recensenten, die hun diensten als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen.

Het zal ooit normaal zijn

Iemand die al jarenlang dagelijks artikelen schrijft met behulp van AI, is futurist Christian Kromme. Carla de Ruiter interviewde hem voor haar boek ‘Pionierend Leiderschap, een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie’. Kromme heeft maandenlang diverse computers getraind om te denken zoals hij. Het systeem legt hem ’s morgens een aantal actuele technologische innovaties voor waar artikelen over geschreven zijn en Kromme maakt dan een selectie. Vervolgens herschrijft het zich automatisch. Het systeem denkt zoals Kromme. “Hierdoor worden mijn menselijke zwaktes aangevuld en de menselijke productiviteit en creativiteit vergroot. Door technologieën als robots en AI gaat dit in de toekomst alleen maar meer worden. Het zal ooit normaal zijn en bereikbaar voor iedereen”, aldus Kromme.

Wat kan AI niet?

Auteurs zullen altijd nodig zijn om de ziel in een boek te krijgen. Want dat is wat ons mensen onderscheid van robots en AI. We zullen ongetwijfeld een opleving zien van menselijke bezinning en spiritualiteit als het om de toekomst gaat. Net zoals het schrijven van dit artikel gebruik je een beetje van AI en een beetje van jezelf. Laten we het voorlopig zien als een hulpmiddel en niet als een vervanger. Want tja.. wij zijn natuurlijk ook heel erg gehecht aan die talloze authentieke, briljante auteurs en hun prachtige werk!

Ben jij huiverig voor deze ontwikkelingen die straks onze toekomst veranderen? Laat het ons weten!